Call: 0123456789 | Email: info@example.com

เครื่องมือช่างอุปกรณ์ช่าง

อุปกรณ์ช่างไฟฟ้าที่ขาดไม่ได้ในการทำงาน


Repair_electrical_wires

le

ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ช่างไฟฟ้าที่ขาดไม่ได้ในการทำงานว่ามีอะไรบ้างแล้วสิ่งเหล่านี้มันสำคัญอย่างไร แน่นอนว่าก่อนจะซ่อมทุกครั้งต้องทำการปิดไฟเสียก่อน และเพื่อความมั่นใจว่าเต้าไฟนั้น ไม่มีกระแสไฟฟ้าหลงเหลืออยู่แล้ว เราต้องทำการตรวจสอบ โดยใช้ไขควงวัดไฟเพียค่แหย่ปลายเข้าไปในเบ้าแล้วใช้นิ้วสัมผัสปลายขงไขควงเท่านั้น ถ้าหลอด led ติดแสดงว่ายังมีไฟอยู่แต่ถ้าหลอด led ไม่ติดแสดงว่าตัดไฟเรียบร้อยแล้ว ทำการซ่อมแซมได้ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้งานว่ามันยังอยู่ในสภาพดีหรือไม่ เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดนั่นหมายถึงชีวิตเลยทีเดียว เมื่อตรวจสอบว่าไม่มีไฟแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็ต้องเช็คว่าจุดนั้นมีการชำรุดตรงไหน โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีน็อตยึดเบ้าไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเพียงไม่กี่จุดเท่านั้น ตรงนี้ตองใช้ไขควงสี่แฉกที่ใช้สำหรับไขโดยเฉพาะครับ ที่เราไม่ควรใช้ไขควงวัดไฟก็เพราะมันค่อนข้างเปาะบางถ้าเจอน็อตที่แน่นเกินไปก็จะทำให้ มันแตกเอาซะง่ายๆ เลย ดังนั้นควรใช้ของที่ถูกประเภท เพราะนอกจากของไม่ชำรุดแล้วยังรักษาความปลอดภัยให้กับตัวคุณด้วย

multimiter

อุปกรณ์เกี่ยวกับการซ่อมสายไฟฟ้าชำรุด

เมื่อเราถอดเครื่องใช้ไฟฟ้าออกแล้วพอว่ามีสายไฟเสียหาย เราต้องใช้ อุปกรณ์เกี่ยวกับการซ่อมสายไฟฟ้าชำรุด เพื่อซ่อมแซมครับ โดยขั้นแรกควรปลอกสายไฟให้สามารถแก้ไขได้ด้วยคีบปลอกสาย หลังจากนั้นจะใช้คีมปากจิ้งจกดีงปลอกสายที่ไม่ต้องการออก เมื่อพบว่ามีสายไฟขาดก็ต่อโดยการพันขดใส่กัน หลังจากนั้นเก็บงานด้วย เทปฟันสายไฟ พนัให้รอบแล้วดัดด้วยมีดครับ เพื่อให้งานเรียบร้อยและ ไม่เป็นอันตรายในการใช้งานครั้งต่อไป แต่ถ้ามีอุปกรณ์ในเครื่องใช้ตัวไหนเสีย ก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยซึ่งสามารถใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าของมันได้ครับ

Have any Question or Comment?

One comment on “อุปกรณ์ช่างไฟฟ้าที่ขาดไม่ได้ในการทำงาน

admin

อุปกรณ์ช่างไฟฟ้าที่สำคัญในการทำงาน ที่ เว็บบาคาร่าออนไลน์ ขาดไม่ได้ เพราะจัดเสมือนเป็นหัวใจหลักในการทำงาน ซึ่งก่อนการใช้งานจริงต้องมีการตรวจสอบก่อนเสมอ โดยใช้ไขควงแหย่เข้าไปในเบ้า ถ้าหลอด led ติดแสดงว่ายังมีไฟอยู่ แต่หากว่าไม่ติดแสดงตัดไฟเรียบร้อยแล้ว

Comments are closed.

Categories

สนับสนุนดูแลเว็บไซต์